دسته بندی ها: آموزش اخلاق پزشکی

22 مهر 1400 توسط mianroodi 0 دیدگاه

خطای پزشکی

خطای‌ پزشکی-1

خطای‌ پزشکی-2

22 مهر 1400 توسط mianroodi 0 دیدگاه

مهارتهای ارتباطی در رابطه پزشک و بیمار

رابطه پزشک و بیمار 1

رابطه پزشک و بیمار 2

22 مهر 1400 توسط mianroodi 0 دیدگاه

حل اثر بخش مسائل اخلاقی در بالین

حل اثربخش مسائل اخلاقی در پزشکی 1

حل اثربخش مسائل اخلاقی در پزشکی 2

22 مهر 1400 توسط mianroodi 0 دیدگاه

حقیقت گویی

حقیقت گویی (Truth-telling)

22 مهر 1400 توسط mianroodi 0 دیدگاه

رازداری و حریم خصوصی

حریم خصوصی و رازداری (Privacy _ Confidentiality)

22 مهر 1400 توسط mianroodi 0 دیدگاه

روفشنالیسم

تعهد حرفه ای پزشکی

22 مهر 1400 توسط mianroodi 0 دیدگاه

رضایت آگاهانه

رضایت آگاهانه-جلسه اول

رضایت آگاهانه-جلسه دوم

22 مهر 1400 توسط mianroodi 0 دیدگاه

آغاز حیات

ملاحظات اخلاقی مراقبت های آغاز حیات-جلسه اول

ملاحظات اخلاقی مراقبت های آغاز حیات-جلسه دوم

22 مهر 1400 توسط mianroodi 0 دیدگاه

اخلاق در آموزش پزشکی

اخلاق در آموزش پزشکی (بخش اول)

اخلاق در آموزش پزشکی (بخش دوم)