2 فروردین 1400 توسط mianroodi 0 دیدگاه

گرامیداشت روز جهانی جراحی اعصاب در اتاق عمل نیایش

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است