دکتر محمدرضا حاجـی اسماعیلی

دکتر محمدرضا حاجـی اسماعیلی

فلوشیپ فوق تخصص مراقبت های ویژه (ICU) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کار از سال 1385