30 مرداد 1399 توسط mianroodi 0 دیدگاه

در آستانه روز پزشک/دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است